Witamy na stronie Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy do współpracy!

Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska „Biznes, Regulacje, Innowacje”

W dniu 25 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska „Biznes, Regulacje, Innowacje”.

Warunki uczestnictwa:

  1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
  2. Rejestracja trwa od 18 kwietnia do 16 maja.
  3. Rezygnację z udziału w Konferencji należy przesłać najpóźniej do 20 maja na adres kpos@gdansk.elsa.org.pl
  4. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego. Taką informację należy przesłać najpóźniej do 20 maja na adres kpos@gdansk.elsa.org.pl
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://kpos.elsa.org.pl/

 

Sukces doktorantek Wydziału Filologicznego UG

Mgr Elżbieta Benkowska i mgr Ewa Poniznik, uczestniczki Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim otrzymały stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w dziedzinie kultury.

Źródło:

http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/65276/dwie_uczestniczki_filologicznych_studiow_doktoranckich_stypendiami_w_dziedzinie_kultury

Informacje w sprawie decyzji Komisji Budżetowej Rady Doktorantów

Szanowni Doktoranci,

pragniemy powiadomić, iż informacje w sprawie decyzji Komisji Budżetowej Rady Doktorantów można uzyskać u p. Weroniki Butzy w rektoracie (pok. nr 503).

Następne spotkanie Komisji Budżetowej Rady Doktorantów odbędzie się w kwietniu br. O dacie posiedzenia Komisji poinformujemy w terminie późniejszym.

Serdecznie pozdrawiamy!

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

KONGRES MŁODEJ NAUKI

KONGRES MŁODEJ NAUKI ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy Kongresie Młodej Nauki zapraszamy:

– na spotkanie 27 II 2017 o godzinie 14.00, które odbędzie się w redakcji „Zatoki Nauki” (Bażyńskiego 1a, pok. 116)

lub

– do kontaktu pod adresem zatokanauki@ug.edu.pl.

UWAGA: W poszczególnych przypadkach istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej przy organizacji kongresu, w redakcji czasopisma „Progress” oraz „Zatoce Nauki; Portalu Młodych Badaczy”.

Kongres Młodej Nauki ma być okazją do prezentacji wyników badań studentów i młodych naukowców z całego kraju. Podczas trzech dni będą mieli okazję uczestniczyć w obradach sekcji z wielu dziedzin nauki. Dodatkowo będą mogli doskonalić swój warsztat i umiejętności podczas specjalistycznych szkoleń m.in. z pozyskiwania grantów i pisania artykułów naukowych.

Specjalnie dla nich przygotowany również zostanie cykl wydarzeń kulturalnych, artystycznych i integracyjnych. Na kongresie nie zabraknie również wykładów znanych naukowców, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy badawczej.

Wydarzenie będzie miało miejsce na Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 21 – 24 września 2017 roku.

Zapraszamy do współpracy:

– doktorantów i doktorów (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora) z propozycjami paneli i sekcji, które znajdą się w programie wydarzenia;

– przedstawicieli studenckich i doktoranckich kół naukowych pragnących podzielić się wynikami prowadzonych badań naukowych;

– studentów zainteresowanych współorganizacją wydarzenia (promocją, pozyskiwaniem sponsorów itp.);

– organizatorów wydarzeń naukowych i kulturalnych, którzy chcieliby, żeby ich wydarzenie odbyło się w ramach kongresu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzego Gwizdały, profesora nadzwyczajnego

Organizatorzy i partnerzy wydarzenia:

Zatoka Nauki; Portal Młodych Badaczy Progress; Journal of Young Researchers; Akademia Młodych Badaczy; Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich; Rada Doktorantów UG; Parlament Studentów UG; Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego; Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”

Patronat medialny:

Gazeta Uniwersytecka UG

Nagroda im. Uphagena dla Wacława Kulczykowskiego z UG

“Mgr Wacław Kulczykowski, doktorant z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2016 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za „wybitne osiągnięcia w zakresie prowadzenia prac archeologicznych, rewitalizacyjnych i dokumentacyjnych oraz wkład w nowatorskie badanie i ratowanie zabytków kultury na Pomorzu”.

Laureatem tegorocznej nagrody w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych został dr inż. Adrian Bekasiewicz z Politechniki Gdańskiej.

Uroczystość wręczenia nagród, z udziałem prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, odbędzie się w piątek, 10 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w Domu Uphagena przy ul. Długiej 12 w Gdańsku.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena, nazywana wcześniej „Młodym Heweliuszem”, przyznawana jest od 2003 roku studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat za wybitne osiągnięcia naukowe.

Mgr Wacław Kulczykowski jest absolwentem kierunku archeologia Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktorantem na Wydziale Historycznym UG. Jego zainteresowania badawcze oraz temat przygotowywanej pracy doktorskiej dotyczą średniowiecznych systemów zaopatrywania miast w wodę i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych na terenie Pomorza Gdańskiego oraz dawnych Prus Wschodnich. Jest autorem 9 artykułów oraz 4 rozdziałów w monografiach naukowych, w języku polskim oraz angielskim. Uczestniczył w 8 projektach naukowych i 11 ekspedycjach archeologicznych, w tym na stanowiskach w Gdańsku (ul. św. Ducha, ul. 3 Maja, Twierdza Wisłoujście). Na swoje badania otrzymuje dofinansowanie w ramach naukowych grantów i już dwukrotnie samodzielnie kierował badaniami archeologicznymi i pracami rewitalizacyjnymi oraz pełnił rolę archeologa pomocniczego. Jest także dwukrotnym laureatem stypendium dla najlepszych doktorantów (2015, 2016), laureatem Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne osiągnięcia (2015) oraz laureatem III edycji konkursu eNgage organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2014). Aktywnie uczestniczy w popularyzowaniu wiedzy archeologicznej m.in. w czasie festiwali naukowych, a także otwartych wykładów, zajęć dydaktyczno-edukacyjnych czy warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena to najważniejsze wyróżnienie na Pomorzu dla młodych badaczy. Nagrodę dla młodych naukowców pod nazwą „Młody Heweliusz” ustanowiono w 2003 roku, a od 2006 nosi nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena.  Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego są jej laureatami od początku ustanowienia. W gronie wyróżnionych znaleźli się: dr Sławomir Antkiewicz (2003), dr Oktawian Nawrot (2004), dr Karol Horodecki i dr Monika Bokiniec (2006), dr Kamil Zeidler (2007), dr Michał Harciarek (2008), dr Paweł Antonowicz i dr Robert Łyżeń (2009), dr Sylwia Freza i dr Magdalena Giers (2011), Jakub Szlachetko (2012), Piotr Kitowski (2013), dr Anna Klimaszewska i dr Marta Kolanowska (2014).”

Źródło:

http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/62941/nagroda_im_uphagena_dla_waclawa_kulczykowskiego_z_ug