Witamy na stronie Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy do współpracy!

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UG

Na wniosek Parlamentu Studentów UG oraz Rady Doktorantów UG, Władze Uniwersytetu Gdańskiego wprowadziły zmiany dla studentów i doktorantów w zakresie dostępu wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie oraz likwidację  jednorazowej opłaty pobieranej na poczet wydania identyfikatora.

Powyższa zmiana polega na  poszerzeniu katalogu osób, od których studenci i doktoranci będą mogli brać w użytkowanie samochody uprawnione do wjazdu na teren Kampusu, a rozbudowa systemu parkingowego o czytnik legitymacji studenckich i doktoranckich umożliwi likwidację opłaty związanej z wydaniem identyfikatora wjazdu.

Od dnia 01.10.2017r. wjazd na teren Kampusu będzie możliwy na podstawie ważnej legitymacji studenckiej bądź doktoranckiej- po uprzednim wypełnieniu wniosku.

Powyższe zasady dotyczą studentów i doktorantów Wydziałów UG usytuowanych na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Studenci i doktoranci spoza Kampusu, aby uzyskać prawo wjazdu, winni posiadać aktualne zaświadczenie z dziekanatu o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych na Kampusie Oliwa”.

 

Informujemy również, iż opłaty wniesione przez studentów i doktorantów na poczet wydania identyfikatora zostaną zwrócone. Procedura zwrotu zostanie przedstawiona w terminie późniejszym.

Zasady rejestracji legitymacji oraz składania wniosków będą przedstawione odrębnym komunikatem.

Dla pozostałych użytkowników systemu parkingowego zasady dostępu pozostają bez zmian, zmianie ulega tylko termin uruchomienia systemu parkingowego na 01.10.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Mamy zaszczyt oraz przyjemność ogłosić, że do tegorocznej edycji Szkoły Letniej dla doktorantów „Lokata Rozwoju”, która odbędzie się w dniach 14-20 sierpnia w Zakopanem, zakwalifikowały się:

  1. Pani mgr Beata Bajorowicz
  2. Pani mgr Katarzyna Grabowska

Wyżej wymienione doktorantki zostały wybrane decyzją Komisji Konkursowej w składzie: dr hab. Anna Machnikowska prof. UG (Prorektor ds. kształcenia); dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG (Prorektor ds. studenckich); dr hab. Józef Włodarski, prof. UG (Dyrektor Instytutu Konfucjusza przy UG); mgr Piotr Zieliński (przewodniczący Rady Doktorantów UG).

Wszystkim osobom bardzo dziękujemy za złożenie dokumentów, serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Rada Doktorantów UG

Informacje w sprawie decyzji Komisji Budżetowej Rady Doktorantów

Szanowni Doktoranci,

pragniemy powiadomić, iż informacje w sprawie decyzji Komisji Budżetowej Rady Doktorantów można uzyskać u p. Weroniki Butzy w rektoracie (pok. nr 503).

Następne spotkanie Komisji Budżetowej Rady Doktorantów odbędzie się we wrześniu br. O dacie posiedzenia Komisji poinformujemy w terminie późniejszym.

Serdecznie pozdrawiamy!

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

SZKOŁA LETNIA DLA DOKTORANTÓW „LOKATA ROZWOJU” ZAKOPANE, 14-20 SIERPNIA 2017 ROKU

W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego mamy ogromny zaszczyt zaprosić wszystkich doktorantów lat I – III studiów trzeciego stopnia na Szkołę Letnią „LOKATA ROZWOJU” planowanej w dniach od 14 do 20 sierpnia 2017 roku w Zakopanym. W czasie spotkania doktoranci będą mieli możliwość:

– doskonalenia warsztatu naukowego;

– uczestniczenia w szkoleniach z umiejętności miękkich;

– uczestniczenia w szkoleniu z zasad prezentacji naukowej wyników badań własnych oraz z praw autorskich i patentowych, zasad sporządzania publikacji naukowych oraz popularnonaukowych;

– uczestniczenia w warsztatach o zmianach w prawie o szkolnictwie wyższym, aktach pokrewnych odnoszących się do słuchaczy studiów III stopnia oraz prawach i obowiązkach doktorantów;

–  uczestniczenia w spotkaniu warsztatowym z przedstawicielami biznesu oraz III sektora publicznego;

– uczestniczenia w szkoleniu z pozyskiwania środków publicznych na badania własne doktorantów (granty, stypendia oraz dotacje celowe);

– uczestniczenia w kursie z zasad przeprowadzania wymian krajowych oraz międzynarodowych dla doktorantów (m.in. MOST, ERASMUS+, staże);

–  uczestniczenia w szkoleniu z zakresu funkcjonowania samorządności doktoranckiej w Polsce i Europie.

Każde ze szkoleń prowadzone będzie przy użyciu autorskich materiałów objętych prawem autorskim.

Szkoła ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą miejsc. Dla doktorantów z UMCS, KUL oraz UG przewidziany jest konkurs wniosków. Dla osób zakwalifikowanych uczestnictwo w wydarzeniu pokrywa uczelnia (Załącznik nr 1).

Całkowity koszt Letniej Szkoły wynosi 699 zł. Opłata obejmuje: możliwość uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i warsztatach, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie oraz imprezy towarzyszące.

Jak się zarejestrować?

Do 10 czerwca 2017 roku składanie wniosków (Załącznik nr 1) w sekretariacie Prorektora ds. Studenckich UG wraz z załącznikami.

15 czerwca 2017 roku ogłoszenie listy rankingowej.

Załączniki do ściągnięcia:

Informacja o szkole letniej dla doktorantów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Spotkanie promocyjne pierwszego numeru czasopisma “Progress”

W dniu 26 maja 2017 r. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie promocyjne pierwszego numeru czasopisma “Progress”.

PROGRAM:

16.00 – 18.00 – NIESPODZIANKA!

Pokaz filmu „SOLIDARNOŚĆ WEDŁUG KOBIET” (Wydział Chemii, sala D101)

Pełnometrażowy film dokumentalny “Solidarność według kobiet” opowiada historię kilkunastu odważnych Polek, których mądrość, determinacja i zaangażowanie w opozycję lat 80 wpłynęły na zmianę realiów politycznych w Polsce. Tym, co spaja dwie płaszczyzny filmu – historyczną i współczesną, jest postać współreżyserki i narratorki – Marty Dzido, urodzonej w 1981 roku symbolicznej córki Solidarności.

www.solidarnoscwedlugkobiet.com

18.00 – 19.00 – wystąpienia autorów tekstów, które ukazały się w pierwszym numerze czasopisma PROGRESS (Wydział Chemii, sala D101)

19.30 – spotkanie integracyjne uczestników spotkania i doktorantów (Klub Studencki Ygrek)

Informacja od kierownik biura Krajowej Reprezentacji Doktorantów

“Dzień dobry,

W imieniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o naborze do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Doktorantom Państwa jednostki wraz z załączonym do wiadomości zaproszeniem.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów serdecznie zaprasza do aplikowania do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta.

Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres: rzecznik@krd.edu.pl do dnia 20 maja 2017.

Więcej informacji oraz wymagania stawiane kandydatom przedstawione zostały w załączonym zaproszeniu.

Pozdrawiam,

mgr inż. Patrycja Florczuk-Kołomyja

zaproszenie-zp-rpd