Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki

wrz 24, 2014 | Konferencje

Zapraszamy do wzięcia udziału  w VII edycji Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki. Udział w konferencji daje możliwość:

– integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki
– stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami
– podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych
– zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców
– zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk
– wygłoszenia referatu lub zaprezentowania posteru
– PUBLIKACJI streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) – ISBN
– PUBLIKACJI dwóch artykułów  – ISBN
– propagowania możliwości łączenia Nauki i Biznesu
– propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np:  komitet naukowy)
-pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu
-propagowania innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm
-publikacje w formie elektronicznej w przyszłości trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

Wszelkie informacje na stronie internetowej konferencji

 

Pozostałe aktualności

KURS MARINE DATA LITERACY DLA STUDENTÓW II STOPNIA I DOKTORANTÓW

W roku akademickim 2022/2023 odbędzie się druga edycja międzyuczelnianego kursu Marine Data Literacy organizowanego w ramach partnerstwa European University of the Seas – SEA-EU. Kurs jest...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszam na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, która odbędzie się w...

Komunikat Biura Rady Doktorantów

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 25.08.2022r. zmienia się adres mailowy do składania wniosków do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG. Wnioski należy składać na adres mailowy Komisji...

DOKTORANTKA INES PAPAK OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE EXCELLENT GRANT

Doktorantka z grupy Immunologii Nowotworów w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego (MCBSP), Ines Papak, otrzymała dofinansowanie z...

Informacja spotkanie Q&A przewody doktorskie i postępowania ws. nadania stopnia doktora

Szanowni Państwo, ze względu na liczne wątpliwości związane z regulacjami odnoszącymi się do przewodów doktorskich i postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz znaczną liczbę zgłaszanych...

Webinarium z cyklu „Mój Doktorat”

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszamy na trzecie webinarium z cyklu „Mój doktorat”.Tym razem prelegentem jest Pani dr Aleksandra Girsztowt z Wydziału Historycznego UG.Webinarium...