Bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne

lut 16, 2015 | AKTUALNOŚCI, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej serdecznie zaprasza do
udziału w bezpłatnych warsztatach antydyskryminacyjnych.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni”, który odpowiada
na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które
przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Poprzez
realizację szkoły tolerancji, warsztatów uwrażliwiających, Żywej Biblioteki,
wystaw ma na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu mowy nienawiści.

Zaplanowane działania prowadzą do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu
przeciwko aktom dyskryminacji i wskazują możliwości wpływania na zmianę relacji
międzyludzkich.

Uczestnicy Projektu

Osoby zainteresowane przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji, w tym
przede wszystkim: nauczyciele/-ki, przedstawiciele instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych, pracownicy/-ki pedagogiczni, edukatorzy/-ki,
animatorzy/-ki, liderzy/-ki lokalni, rodzice, studenci.

Zapraszamy przede wszystkim osoby spotykające się z mową nienawiści i aktami
dyskryminacji w miejscu pracy i w środowisku lokalnym.

Zaplanowane Działania:

Cykl warsztatów, których tematyka obejmuje <http://m.in/> .:

* psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i
dyskryminacji;
* edukację międzykulturową;
* prawa człowieka;
* Porozumienie bez Przemocy(NVC);
* zjawisko mowy nienawiści i sposoby reagowania na nie;
* sposoby i techniki skutecznej komunikacji.

Warsztaty przygotowują do:

– reagowania na akty dyskryminacji i mowę nienawiści;

– zastosowania praw człowieka w praktyce;

– komunikacji opartej na zrozumieniu i empatii;

– zrozumienia sytuacji grup mniejszościowych i osób dyskryminowanych;

– pracy z osobami dyskryminowanymi i narażonymi na wykluczenie, tj.
osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i
etnicznych, kobiety itd.

– poznania kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych;

– pracy i komunikacji z grupami odmiennymi kulturowo.

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności Uczestnicy/-ki będą mogli wykorzystać do:

– rozwiązywania konfliktów;

– budowania dobrych relacji w pracy zawodowej i życiu osobistym;

– pracy z osobami i na rzecz osób dyskryminowanych, tj. osoby starsze,
niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, kobiety;

– pomocy osobom doświadczającym dyskryminacji.

Czas i miejsce warsztatów:

Warsztaty odbędą się w Gdyni w okresie luty-listopad 2015 roku (częstotliwość
spotkań – średnio 1 raz w miesiącu).

Pierwsze warsztaty na temat zjawiska mowy nienawiści i sposobów reagowania na
nie odbędą się 25 lutego 2015 r. w Gdyni (Gdyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. 3 maja 27/31) w godz. 10.30-14.30. Poprowadzi je Jan
Dąbkowski – koordynator Kampanii bez nienawiści w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: k.blasinska@irse.pl
<mailto:k.blasinska@irse.pl> do 18.02.2015 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:
http://<http://wirtualnirealni.irse.pl/> lub pod numerem telefonu: 570 660 216.

z poważaniem,
Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
ul. Gryfa Pomorskiego 48c/9
87-572 Gdynia

Pozostałe aktualności

KURS MARINE DATA LITERACY DLA STUDENTÓW II STOPNIA I DOKTORANTÓW

W roku akademickim 2022/2023 odbędzie się druga edycja międzyuczelnianego kursu Marine Data Literacy organizowanego w ramach partnerstwa European University of the Seas – SEA-EU. Kurs jest...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszam na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, która odbędzie się w...

Komunikat Biura Rady Doktorantów

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 25.08.2022r. zmienia się adres mailowy do składania wniosków do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG. Wnioski należy składać na adres mailowy Komisji...

DOKTORANTKA INES PAPAK OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE EXCELLENT GRANT

Doktorantka z grupy Immunologii Nowotworów w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego (MCBSP), Ines Papak, otrzymała dofinansowanie z...

Informacja spotkanie Q&A przewody doktorskie i postępowania ws. nadania stopnia doktora

Szanowni Państwo, ze względu na liczne wątpliwości związane z regulacjami odnoszącymi się do przewodów doktorskich i postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz znaczną liczbę zgłaszanych...

Webinarium z cyklu „Mój Doktorat”

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszamy na trzecie webinarium z cyklu „Mój doktorat”.Tym razem prelegentem jest Pani dr Aleksandra Girsztowt z Wydziału Historycznego UG.Webinarium...