Bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne

Lut 16, 2015 | AKTUALNOŚCI, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej serdecznie zaprasza do
udziału w bezpłatnych warsztatach antydyskryminacyjnych.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni”, który odpowiada
na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które
przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Poprzez
realizację szkoły tolerancji, warsztatów uwrażliwiających, Żywej Biblioteki,
wystaw ma na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu mowy nienawiści.

Zaplanowane działania prowadzą do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu
przeciwko aktom dyskryminacji i wskazują możliwości wpływania na zmianę relacji
międzyludzkich.

Uczestnicy Projektu

Osoby zainteresowane przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji, w tym
przede wszystkim: nauczyciele/-ki, przedstawiciele instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych, pracownicy/-ki pedagogiczni, edukatorzy/-ki,
animatorzy/-ki, liderzy/-ki lokalni, rodzice, studenci.

Zapraszamy przede wszystkim osoby spotykające się z mową nienawiści i aktami
dyskryminacji w miejscu pracy i w środowisku lokalnym.

Zaplanowane Działania:

Cykl warsztatów, których tematyka obejmuje <http://m.in/> .:

* psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i
dyskryminacji;
* edukację międzykulturową;
* prawa człowieka;
* Porozumienie bez Przemocy(NVC);
* zjawisko mowy nienawiści i sposoby reagowania na nie;
* sposoby i techniki skutecznej komunikacji.

Warsztaty przygotowują do:

– reagowania na akty dyskryminacji i mowę nienawiści;

– zastosowania praw człowieka w praktyce;

– komunikacji opartej na zrozumieniu i empatii;

– zrozumienia sytuacji grup mniejszościowych i osób dyskryminowanych;

– pracy z osobami dyskryminowanymi i narażonymi na wykluczenie, tj.
osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i
etnicznych, kobiety itd.

– poznania kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych;

– pracy i komunikacji z grupami odmiennymi kulturowo.

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności Uczestnicy/-ki będą mogli wykorzystać do:

– rozwiązywania konfliktów;

– budowania dobrych relacji w pracy zawodowej i życiu osobistym;

– pracy z osobami i na rzecz osób dyskryminowanych, tj. osoby starsze,
niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, kobiety;

– pomocy osobom doświadczającym dyskryminacji.

Czas i miejsce warsztatów:

Warsztaty odbędą się w Gdyni w okresie luty-listopad 2015 roku (częstotliwość
spotkań – średnio 1 raz w miesiącu).

Pierwsze warsztaty na temat zjawiska mowy nienawiści i sposobów reagowania na
nie odbędą się 25 lutego 2015 r. w Gdyni (Gdyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. 3 maja 27/31) w godz. 10.30-14.30. Poprowadzi je Jan
Dąbkowski – koordynator Kampanii bez nienawiści w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: k.blasinska@irse.pl
<mailto:k.blasinska@irse.pl> do 18.02.2015 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:
http://<http://wirtualnirealni.irse.pl/> lub pod numerem telefonu: 570 660 216.

z poważaniem,
Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
ul. Gryfa Pomorskiego 48c/9
87-572 Gdynia

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w imprezie integracyjnej doktorantów.

Koleżanki i koledzy,rok akademicki trwa już od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że osobom, które podjęły naukę w Szkole Doktorskiej udało się wdrożyć w nowe obowiązkizwiązane z kształceniem, a ci z...

Lokalny Ambasador Praw Doktorantów- Ankieta

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy.Zapraszam do zapoznania się z informacją od kolegi Pawła Georgieva dot. ankiet dla Doktorantów. Zapraszam do wypełnienia ankiety. Sebastian BarczakPrzewodniczący...

Ankieta dotycząca akcji informacyjnej o szczepieniach.

Drogie Koleżanki,Drodzy Koledzy Zachęcamy do wzięcia udziału w Ankiecie dotyczącej akcji informacyjnej o szczepieniach. Ankietę znajdziesz na stronie :...

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności...

Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego ...

Zaproszenie do nadsyłania publikacji do czasopisma „Progress”

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 11 numeru czasopisma „Progress” wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno...