Bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne

lut 16, 2015 | AKTUALNOŚCI, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej serdecznie zaprasza do
udziału w bezpłatnych warsztatach antydyskryminacyjnych.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni”, który odpowiada
na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które
przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Poprzez
realizację szkoły tolerancji, warsztatów uwrażliwiających, Żywej Biblioteki,
wystaw ma na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu mowy nienawiści.

Zaplanowane działania prowadzą do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu
przeciwko aktom dyskryminacji i wskazują możliwości wpływania na zmianę relacji
międzyludzkich.

Uczestnicy Projektu

Osoby zainteresowane przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji, w tym
przede wszystkim: nauczyciele/-ki, przedstawiciele instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych, pracownicy/-ki pedagogiczni, edukatorzy/-ki,
animatorzy/-ki, liderzy/-ki lokalni, rodzice, studenci.

Zapraszamy przede wszystkim osoby spotykające się z mową nienawiści i aktami
dyskryminacji w miejscu pracy i w środowisku lokalnym.

Zaplanowane Działania:

Cykl warsztatów, których tematyka obejmuje <http://m.in/> .:

* psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i
dyskryminacji;
* edukację międzykulturową;
* prawa człowieka;
* Porozumienie bez Przemocy(NVC);
* zjawisko mowy nienawiści i sposoby reagowania na nie;
* sposoby i techniki skutecznej komunikacji.

Warsztaty przygotowują do:

– reagowania na akty dyskryminacji i mowę nienawiści;

– zastosowania praw człowieka w praktyce;

– komunikacji opartej na zrozumieniu i empatii;

– zrozumienia sytuacji grup mniejszościowych i osób dyskryminowanych;

– pracy z osobami dyskryminowanymi i narażonymi na wykluczenie, tj.
osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i
etnicznych, kobiety itd.

– poznania kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych;

– pracy i komunikacji z grupami odmiennymi kulturowo.

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności Uczestnicy/-ki będą mogli wykorzystać do:

– rozwiązywania konfliktów;

– budowania dobrych relacji w pracy zawodowej i życiu osobistym;

– pracy z osobami i na rzecz osób dyskryminowanych, tj. osoby starsze,
niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, kobiety;

– pomocy osobom doświadczającym dyskryminacji.

Czas i miejsce warsztatów:

Warsztaty odbędą się w Gdyni w okresie luty-listopad 2015 roku (częstotliwość
spotkań – średnio 1 raz w miesiącu).

Pierwsze warsztaty na temat zjawiska mowy nienawiści i sposobów reagowania na
nie odbędą się 25 lutego 2015 r. w Gdyni (Gdyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. 3 maja 27/31) w godz. 10.30-14.30. Poprowadzi je Jan
Dąbkowski – koordynator Kampanii bez nienawiści w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: k.blasinska@irse.pl
<mailto:k.blasinska@irse.pl> do 18.02.2015 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:
http://<http://wirtualnirealni.irse.pl/> lub pod numerem telefonu: 570 660 216.

z poważaniem,
Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
ul. Gryfa Pomorskiego 48c/9
87-572 Gdynia

Pozostałe aktualności

Nabór zgłoszeń do XI edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald....

Przyjmowanie zgłoszeń dla organizatorów paneli na III Kongres Młodej Nauki

Zapraszamy do zgłaszania paneli na III KMN, który odbędzie się w 6-8 lipca 2023 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Zgłaszającymi panele mogą być studenci, doktoranci i młodzi naukowcy. W celu...

Komunikat Biura Rady Doktorantów UG

Szanowni Państwo, W związku z awarią w budynku Biura Rady Doktorantów, uprzejmie informujemy, iż Biuro będzie pracowało zdalnie w dniach 28.12 – 31.12.2022r. Dokumenty do Komisji Budżetowej UG...

Informacja Komisji Budżetowej

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy Informuję, iż grudniowe posiedzenie Komisji Budżetowej RD UG odbędzie się dnia 29.12.2022r. W związku z tym dokumenty związane z dofinansowaniem powinny trafić do...

Informacja Biura Rady Doktorantów

Szanowni Państwo, Biuro Rady Doktorantów informuje, iż z przyczyn niezależnych od pracowników Biura mogą wystąpić opóźnienia w otrzymywaniu dofinansowań przyznawanych przez Komisję Budżetową Rady...

Szachy z Farenheitem

Drodzy Studenci, Doktoranci oraz pracownicy Uczelni FarU! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Turnieju Szachowym „Szachy z Farenheitem” organizowanym przez Centrum Aktywności Studenckiej i...