Bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne

Lut 16, 2015 | AKTUALNOŚCI, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej serdecznie zaprasza do
udziału w bezpłatnych warsztatach antydyskryminacyjnych.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni”, który odpowiada
na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które
przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Poprzez
realizację szkoły tolerancji, warsztatów uwrażliwiających, Żywej Biblioteki,
wystaw ma na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu mowy nienawiści.

Zaplanowane działania prowadzą do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu
przeciwko aktom dyskryminacji i wskazują możliwości wpływania na zmianę relacji
międzyludzkich.

Uczestnicy Projektu

Osoby zainteresowane przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji, w tym
przede wszystkim: nauczyciele/-ki, przedstawiciele instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych, pracownicy/-ki pedagogiczni, edukatorzy/-ki,
animatorzy/-ki, liderzy/-ki lokalni, rodzice, studenci.

Zapraszamy przede wszystkim osoby spotykające się z mową nienawiści i aktami
dyskryminacji w miejscu pracy i w środowisku lokalnym.

Zaplanowane Działania:

Cykl warsztatów, których tematyka obejmuje <http://m.in/> .:

* psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i
dyskryminacji;
* edukację międzykulturową;
* prawa człowieka;
* Porozumienie bez Przemocy(NVC);
* zjawisko mowy nienawiści i sposoby reagowania na nie;
* sposoby i techniki skutecznej komunikacji.

Warsztaty przygotowują do:

– reagowania na akty dyskryminacji i mowę nienawiści;

– zastosowania praw człowieka w praktyce;

– komunikacji opartej na zrozumieniu i empatii;

– zrozumienia sytuacji grup mniejszościowych i osób dyskryminowanych;

– pracy z osobami dyskryminowanymi i narażonymi na wykluczenie, tj.
osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i
etnicznych, kobiety itd.

– poznania kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych;

– pracy i komunikacji z grupami odmiennymi kulturowo.

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności Uczestnicy/-ki będą mogli wykorzystać do:

– rozwiązywania konfliktów;

– budowania dobrych relacji w pracy zawodowej i życiu osobistym;

– pracy z osobami i na rzecz osób dyskryminowanych, tj. osoby starsze,
niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, kobiety;

– pomocy osobom doświadczającym dyskryminacji.

Czas i miejsce warsztatów:

Warsztaty odbędą się w Gdyni w okresie luty-listopad 2015 roku (częstotliwość
spotkań – średnio 1 raz w miesiącu).

Pierwsze warsztaty na temat zjawiska mowy nienawiści i sposobów reagowania na
nie odbędą się 25 lutego 2015 r. w Gdyni (Gdyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. 3 maja 27/31) w godz. 10.30-14.30. Poprowadzi je Jan
Dąbkowski – koordynator Kampanii bez nienawiści w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: k.blasinska@irse.pl
<mailto:k.blasinska@irse.pl> do 18.02.2015 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:
http://<http://wirtualnirealni.irse.pl/> lub pod numerem telefonu: 570 660 216.

z poważaniem,
Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
ul. Gryfa Pomorskiego 48c/9
87-572 Gdynia

Pozostałe aktualności

Program stypendialny DAAD – pobyty krótkoterminowe dla doktorantów oraz młodych naukowców

Drogie Koleżanki,Drodzy Koledzy, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie stypendialnym DAAD. Program ten skierowany jest przede wszystkim do doktorantów oraz młodych naukowców z...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiej Karty Naukowca oraz dofinansowania z KB RD UG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, w imieniu Prezydium Rady Doktorantów UG serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for...

Zaproszenie do udziału w Doktowykładach

Doktowykłady – humanistyka oczami młodych naukowców” Kochani! Po dość długiej hibernacji WZNAWIAMY DOKTOWYKŁADY! Kto się cieszy? Bo my bardzo! Ta edycja będzie miała odsłonę on-line, co może...

Zaproszenie do uczestnictwa w Slamie naukowym

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do uczestnictwa w Slamie naukowym  UG Talks. Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie wydarzenia na Facebooku :...

Znowelizowany Regulaminu Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Szanowni Państwo, przedstawiamy najważniejsze zmiany znowelizowanego Regulaminu Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. W  szczególności zwiększono kwoty maksymalnego możliwego...

Kodeks Etyki Doktoranta

Szanowni Państwo, na stronie dostępny jest nowy Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego, można go znaleźć w zakładce „Akty Prawne” lub pod poniższym linkiem. Kodeks Etyki...