Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2018

Mar 19, 2018 | AKTUALNOŚCI

POLSKA AKADEMIA NAUK

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2018

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję o kolejnej edycji corocznego Konkursu o Nagrodę
Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na
najlepszą publikację naukową z 2017 r., której wiodącym autorem jest
pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie
województw pomorskich.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu dziedzinach naukowych, tj.
pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.

Nagrodę nadaje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału
PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000
złotych; poniżej – inne podstawowe informacje o Nagrodzie.

Gorąco zapraszam i zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w
Konkursie i tym samym do skorzystania z możliwości zaprezentowania swoich
osiągnięć szerszemu środowisku naukowemu, w tym Członkom POLSKIEJ AKADEMII
NAUK.

Liczę na Państwa pomoc w rozpowszechnieniu niniejszej wiadomości oraz
szeroki odzew ze strony potencjalnych kandydatów do Nagrody,

Łączę wyrazy szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon

Członek rzecz. PAN,

Prezes Oddziału PAN w Gdańsku

Prof. dr hab. Janusz Limon

Prezes

Oddział PAN w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 31, 80-286 Gdańsk

tel.: +48 58 712 97 01, 603 542 016

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione a załączone
do niej pliki stanowić mogą tajemnicę przedsiębiorstwa. Wiadomość skierowana
jest wyłącznie
do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w
jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości
lub części jest zabronione. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
przypadkowo, proszony jest o jej nierozpowszechnianie, a następnie
poinformowanie nadawcy i jej usunięcie bez otwierania załączników.

PODSTAWOWE INFORMACJE O NAGRODZIE:

Zamieszczone także na PLAKACIE do wywieszenia (w załączniku)

1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w
następujących pięciu dziedzinach: 1) nauk humanistycznych i społecznych, 2)
nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 4) nauk
technicznych, 5) nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które
zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie
nagrody. UWAGA: określona dyscyplina dla nauk humanistycznych i społecznych
w br.: LITERATUROZNAWSTWO.

2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji
naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz
zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli
co najwyżej 33 lata.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej
na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na
www.gdansk.pan.pl 31 maja br., a uroczyste
wręczenie dyplomów laureatom przewidywane jest na drugą połowę czerwca.

5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY: 4.000 zł brutto

Wszystkie SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE nt. Konkursu (w tym jak składać wnioski)
można znaleźć na stronie internetowej Oddziału
www.gdansk.pan.pl w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców:

http://gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow

Dodatkowo – informacja na witrynie PANu:

https://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1975-nowa-edycja-konkursu-o
-nagrode-oddzialu-pan-w-gdansku-dla-mlodych-naukowcow

Pozostałe aktualności

Program stypendialny DAAD – pobyty krótkoterminowe dla doktorantów oraz młodych naukowców

Drogie Koleżanki,Drodzy Koledzy, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie stypendialnym DAAD. Program ten skierowany jest przede wszystkim do doktorantów oraz młodych naukowców z...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiej Karty Naukowca oraz dofinansowania z KB RD UG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, w imieniu Prezydium Rady Doktorantów UG serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for...

Zaproszenie do udziału w Doktowykładach

Doktowykłady – humanistyka oczami młodych naukowców” Kochani! Po dość długiej hibernacji WZNAWIAMY DOKTOWYKŁADY! Kto się cieszy? Bo my bardzo! Ta edycja będzie miała odsłonę on-line, co może...

Zaproszenie do uczestnictwa w Slamie naukowym

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do uczestnictwa w Slamie naukowym  UG Talks. Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie wydarzenia na Facebooku :...

Znowelizowany Regulaminu Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Szanowni Państwo, przedstawiamy najważniejsze zmiany znowelizowanego Regulaminu Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. W  szczególności zwiększono kwoty maksymalnego możliwego...

Kodeks Etyki Doktoranta

Szanowni Państwo, na stronie dostępny jest nowy Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego, można go znaleźć w zakładce „Akty Prawne” lub pod poniższym linkiem. Kodeks Etyki...