Wyniki wyborów do wydziałowych rad doktorantów WF, WPiA, WNS

Cze 12, 2021 | AKTUALNOŚCI

W dniach 7 – 12 czerwca odbyły się wybory do wydziałowych rad doktorantów wydziałów:
filologicznego, nauk społecznych, prawa i administracji. Poniżej wyniki wyborów wraz z liczbą głosów
uzyskanych przez kandydatki i kandydatów:
WRD WF
Chilińska-Pułkowska Alicja głosów za: 6
Kokot Magdalena głosów za: 6
Kościelniak Jagoda głosów za: 6
Lubiszewska Ewa głosów za: 6
Wszystkie kandydatki zostały wybrane do WRD WF.

WRD WPiA
Bielawska-Srock Paulina głosów za: 4
Buławski Jan głosów za: 4
Koska-Legieć Aleksandra głosów za: 4
Łapińska Marta głosów za: 4
Zieliński Piotr głosów za: 4
Wszystkie kandydatki i kandydaci zostali wybrani do WRD WPiA

WRD WNS
Bień Agnieszka głosów za: 7
Bogdaniuk-Sierant Karina głosów za: 7
Jasiński Krzysztof głosów za: 7
Lysy Joanna głosów za: 4
Rutkowski Jarosław głosów za: 6
Semrau Katarzyna głosów za: 9
Do WRD WNS wybrani zostali: Bień Agnieszka, Bogdaniuk-Sierant Karina, Jasiński Krzysztof,
Rutkowski Jarosław, Semrau Katarzyna.
Do WRD WNS nie została wybrana: Lysy Joanna
Protokoły wyborcze dostępne są do wglądu w Biurze Rady Doktorantów UG, ul. Bażyńskiego 1a, pok. 409.

Od wyniku lub trybu przeprowadzenia wyborów przysługuje odwołanie do Uczelnianego

Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów UG w terminie do dnia 21 czerwca, do godziny
15.00.

Pozostałe aktualności

Lokalny Ambasador Praw Doktorantów- Ankieta

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy.Zapraszam do zapoznania się z informacją od kolegi Pawła Georgieva dot. ankiet dla Doktorantów. Zapraszam do wypełnienia ankiety. Sebastian BarczakPrzewodniczący...

Ankieta dotycząca akcji informacyjnej o szczepieniach.

Drogie Koleżanki,Drodzy Koledzy Zachęcamy do wzięcia udziału w Ankiecie dotyczącej akcji informacyjnej o szczepieniach. Ankietę znajdziesz na stronie :...

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności...

Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego ...

Zaproszenie do nadsyłania publikacji do czasopisma „Progress”

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 11 numeru czasopisma „Progress” wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno...

Nowy Regulamin Komisji Budżetowej

Drogie Koleżanki,Drodzy Koledzy Informuję, iż Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego przyjęła projekt nowego Regulaminu Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Główne zmiany...