Wyniki wyborów do wydziałowych rad doktorantów WF, WPiA, WNS

cze 12, 2021 | AKTUALNOŚCI

W dniach 7 – 12 czerwca odbyły się wybory do wydziałowych rad doktorantów wydziałów:
filologicznego, nauk społecznych, prawa i administracji. Poniżej wyniki wyborów wraz z liczbą głosów
uzyskanych przez kandydatki i kandydatów:
WRD WF
Chilińska-Pułkowska Alicja głosów za: 6
Kokot Magdalena głosów za: 6
Kościelniak Jagoda głosów za: 6
Lubiszewska Ewa głosów za: 6
Wszystkie kandydatki zostały wybrane do WRD WF.

WRD WPiA
Bielawska-Srock Paulina głosów za: 4
Buławski Jan głosów za: 4
Koska-Legieć Aleksandra głosów za: 4
Łapińska Marta głosów za: 4
Zieliński Piotr głosów za: 4
Wszystkie kandydatki i kandydaci zostali wybrani do WRD WPiA

WRD WNS
Bień Agnieszka głosów za: 7
Bogdaniuk-Sierant Karina głosów za: 7
Jasiński Krzysztof głosów za: 7
Lysy Joanna głosów za: 4
Rutkowski Jarosław głosów za: 6
Semrau Katarzyna głosów za: 9
Do WRD WNS wybrani zostali: Bień Agnieszka, Bogdaniuk-Sierant Karina, Jasiński Krzysztof,
Rutkowski Jarosław, Semrau Katarzyna.
Do WRD WNS nie została wybrana: Lysy Joanna
Protokoły wyborcze dostępne są do wglądu w Biurze Rady Doktorantów UG, ul. Bażyńskiego 1a, pok. 409.

Od wyniku lub trybu przeprowadzenia wyborów przysługuje odwołanie do Uczelnianego

Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów UG w terminie do dnia 21 czerwca, do godziny
15.00.

Pozostałe aktualności

DOKTORANTKA INES PAPAK OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE EXCELLENT GRANT

Doktorantka z grupy Immunologii Nowotworów w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego (MCBSP), Ines Papak, otrzymała dofinansowanie z...

Informacja spotkanie Q&A przewody doktorskie i postępowania ws. nadania stopnia doktora

Szanowni Państwo, ze względu na liczne wątpliwości związane z regulacjami odnoszącymi się do przewodów doktorskich i postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz znaczną liczbę zgłaszanych...

Webinarium z cyklu „Mój Doktorat”

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszamy na trzecie webinarium z cyklu „Mój doktorat”.Tym razem prelegentem jest Pani dr Aleksandra Girsztowt z Wydziału Historycznego UG.Webinarium...

Webinarium z Cyklu „Mój doktorat”

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszamy na drugie webinarium z cyklu „Mój doktorat”.Tym razem prelegentem jest Pani dr Agnieszka Ważna z Wydziału Ekonomicznego...

Uchwała Rady Doktorantów UG kadencji 2021-2023 z dnia 10.03.2022 roku w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy Rada Doktorantów w dniu 10.03 przyjęła Uchwałę w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W załączniku przesyłam jej treść. Uchwała w związku z agresją...

Jak zaktywizować Studenta na zajęciach zdalnych.

Drogie Koleżanki,Drodzy Koledzy. Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tematyki aktywizacji studentów na zajęciach zdalnych. Warsztat „Jak zaktywizować studenta na zajęciach (zdalnych)?” będzie dla...