Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta”

Sie 17, 2021 | AKTUALNOŚCI

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego  przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r..

W ramach projektu powołanych zostanie 18 Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta (1 Ambasador na województwo, w przypadku województw mazowieckiego oraz małopolskiego po 2 Ambasadorów).

Projekt Lokalny Ambasador Praw Doktoranta to odpowiedź na realne potrzeby doktorantów, chcących poszerzać swoją wiedzę w zakresie praw i obowiązków doktorantów. 

Rolą Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta będzie: 

1. Reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich.

2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce na potrzeby lokalnych samorządów doktoranckich.

3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla samorządów doktoranckich.

4. Zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie praw i obowiązków doktorantów.

6. Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb lokalnej społeczności doktoranckiej w zakresie pomocy prawnej odnoszącej się do ich praw i obowiązków.

Lokalnym Ambasadorem Praw Doktoranta może zostać osoba, która: 

1) wyróżnia się wiedzą prawniczą, w szczególności w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, 

2) posiada doświadczenie w zakresie działalności na rzecz społeczności doktoranckiej,

 3) cechuje się sumiennością i zaangażowaniem.

Lokalni Ambasadorzy przed przystąpieniem do realizacji powierzonych zadań uzyskają niezbędną wiedzę od ekspertów. Wezmą udział w szeregu szkoleń prowadzonych przez praktyków, prawników oraz pracowników sektora szkolnictwa wyższego. Szkolenia dotyczyć będą zagadnień ogólnych (np. postępowanie administracyjne, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), jak i specjalistycznych (np. przepisy dotyczące doktorantów wdrożeniowych, doktorat a macierzyństwo). 

Szkolenia przeprowadzone będą stacjonarnie w terminie 10-12 września 2021 roku. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. 

Organizator zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnikom szkoleń. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Lokalni Ambasadorzy Praw Doktoranta po wykonaniu zadań otrzymają wynagrodzenie.

Rekrutacja trwa do 24.08.2021 r.

Zapraszamy serdecznie do nadsyłania zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem rzecznik@krd.edu.pl

Pozostałe aktualności

Spotkanie z Prof. Tomaszem Smiataczem

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej zaprasza na spotkanie z dr. hab. Med. Tomaszem Smiataczem, kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego...

Szkolenie z Wystąpień Publicznych

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy Do świąt coraz mniej czasu, ale pomiędzy świątecznymi porządkami a kręceniem maku możecie spróbować znaleźć chwilę czasu na podniesienie swoich kompetencji w...

Zaproszenie do wzięcia udziału w imprezie integracyjnej doktorantów.

Koleżanki i koledzy,rok akademicki trwa już od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że osobom, które podjęły naukę w Szkole Doktorskiej udało się wdrożyć w nowe obowiązkizwiązane z kształceniem, a ci z...

Lokalny Ambasador Praw Doktorantów- Ankieta

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy.Zapraszam do zapoznania się z informacją od kolegi Pawła Georgieva dot. ankiet dla Doktorantów. Zapraszam do wypełnienia ankiety. Sebastian BarczakPrzewodniczący...

Ankieta dotycząca akcji informacyjnej o szczepieniach.

Drogie Koleżanki,Drodzy Koledzy Zachęcamy do wzięcia udziału w Ankiecie dotyczącej akcji informacyjnej o szczepieniach. Ankietę znajdziesz na stronie :...

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności...