Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków

Wrz 23, 2021 | AKTUALNOŚCI

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”.

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą współpracę z wybraną organizacją pozarządową. Aplikacje on-line można składać do 8 października.

Celem projektu jest zachęcenie wyróżniających się studentów i doktorantów do rozwoju naukowego, nawiązania współpracy z NGO oraz do aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców.
Doktoranci – stypendyści Programu powinni podjąć współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej, z wybraną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub ulepszonych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji, trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych) i/lub w sferze działań obywatelskich.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:

– posiadają obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka,
– realizują stacjonarne studia doktoranckie: w polskiej akademickiej uczelni publicznej lub w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, albo kształcą się w szkole doktorskiej,
– są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich lub w szkole doktorskiej,
– studiują na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
– otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
– podejmą współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową, działającą w Polsce.
O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie.

Roczne stypendium naukowe w Programie wynosi 18 000 zł.

Wnioski o stypendium należy składać on-line, na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków otwarta będzie do 8 października 2021 r., do godz. 16:00.

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i Fundacja Stocznia. Fundatorem Programu jest PAFW, a jego realizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Pozostałe aktualności

Spotkanie z Prof. Tomaszem Smiataczem

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej zaprasza na spotkanie z dr. hab. Med. Tomaszem Smiataczem, kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego...

Szkolenie z Wystąpień Publicznych

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy Do świąt coraz mniej czasu, ale pomiędzy świątecznymi porządkami a kręceniem maku możecie spróbować znaleźć chwilę czasu na podniesienie swoich kompetencji w...

Zaproszenie do wzięcia udziału w imprezie integracyjnej doktorantów.

Koleżanki i koledzy,rok akademicki trwa już od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że osobom, które podjęły naukę w Szkole Doktorskiej udało się wdrożyć w nowe obowiązkizwiązane z kształceniem, a ci z...

Lokalny Ambasador Praw Doktorantów- Ankieta

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy.Zapraszam do zapoznania się z informacją od kolegi Pawła Georgieva dot. ankiet dla Doktorantów. Zapraszam do wypełnienia ankiety. Sebastian BarczakPrzewodniczący...

Ankieta dotycząca akcji informacyjnej o szczepieniach.

Drogie Koleżanki,Drodzy Koledzy Zachęcamy do wzięcia udziału w Ankiecie dotyczącej akcji informacyjnej o szczepieniach. Ankietę znajdziesz na stronie :...

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności...