Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków

Wrz 23, 2021 | AKTUALNOŚCI

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”.

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą współpracę z wybraną organizacją pozarządową. Aplikacje on-line można składać do 8 października.

Celem projektu jest zachęcenie wyróżniających się studentów i doktorantów do rozwoju naukowego, nawiązania współpracy z NGO oraz do aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców.
Doktoranci – stypendyści Programu powinni podjąć współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej, z wybraną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub ulepszonych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji, trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych) i/lub w sferze działań obywatelskich.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:

– posiadają obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka,
– realizują stacjonarne studia doktoranckie: w polskiej akademickiej uczelni publicznej lub w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, albo kształcą się w szkole doktorskiej,
– są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich lub w szkole doktorskiej,
– studiują na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
– otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
– podejmą współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową, działającą w Polsce.
O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie.

Roczne stypendium naukowe w Programie wynosi 18 000 zł.

Wnioski o stypendium należy składać on-line, na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków otwarta będzie do 8 października 2021 r., do godz. 16:00.

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i Fundacja Stocznia. Fundatorem Programu jest PAFW, a jego realizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Pozostałe aktualności

Lokalny Ambasador Praw Doktorantów- Ankieta

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy.Zapraszam do zapoznania się z informacją od kolegi Pawła Georgieva dot. ankiet dla Doktorantów. Zapraszam do wypełnienia ankiety. Sebastian BarczakPrzewodniczący...

Ankieta dotycząca akcji informacyjnej o szczepieniach.

Drogie Koleżanki,Drodzy Koledzy Zachęcamy do wzięcia udziału w Ankiecie dotyczącej akcji informacyjnej o szczepieniach. Ankietę znajdziesz na stronie :...

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności...

Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego ...

Zaproszenie do nadsyłania publikacji do czasopisma „Progress”

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 11 numeru czasopisma „Progress” wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno...

Nowy Regulamin Komisji Budżetowej

Drogie Koleżanki,Drodzy Koledzy Informuję, iż Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego przyjęła projekt nowego Regulaminu Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Główne zmiany...