Zaproszenie do wzięcia udziału w imprezie integracyjnej doktorantów.

lis 18, 2021 | AKTUALNOŚCI

Koleżanki i koledzy,
rok akademicki trwa już od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że osobom, które podjęły naukę w Szkole Doktorskiej udało się wdrożyć w nowe obowiązki
związane z kształceniem, a ci z Was, którzy rozpoczęli kolejny rok na Uniwersytecie, z przyjemnością wrócili w znajome mury.

Chciałbym jednak, by Uniwersytet był nie tylko miejscem związanym z kształceniem czy rozwojem naukowym, ale też umożliwiał integrację naszego środowiska. W związku z tym, pragnę zaprosić Was na spotkanie integracyjne, które odbędzie się 19 listopada o godzinie 17:30 w klubie Gorzko Gorzko Sopot (ul. Armii Krajowej 111). W ramach spotkania zostaną zaprezentowane możliwe formy wsparcia udzielane doktorantom przez Radę Doktorantów UG oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.

Chciałbym też porozmawiać o ewentualnych problemach, jak również trapiących nas bolączkach. Po dyskusji przewidziana jest impreza integracyjna z zapewnionym oddzielnym pomieszczeniem dla doktorantów.

Zapraszam i mam nadzieję na owocne i ciekawe spotkanie oraz wspaniałą zabawę.

Przewodniczący Rady Doktorantów
Uniwersytetu Gdańskiego
mgr Sebastian Barczak

Pozostałe aktualności

KURS MARINE DATA LITERACY DLA STUDENTÓW II STOPNIA I DOKTORANTÓW

W roku akademickim 2022/2023 odbędzie się druga edycja międzyuczelnianego kursu Marine Data Literacy organizowanego w ramach partnerstwa European University of the Seas – SEA-EU. Kurs jest...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszam na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, która odbędzie się w...

Komunikat Biura Rady Doktorantów

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 25.08.2022r. zmienia się adres mailowy do składania wniosków do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG. Wnioski należy składać na adres mailowy Komisji...

DOKTORANTKA INES PAPAK OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE EXCELLENT GRANT

Doktorantka z grupy Immunologii Nowotworów w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego (MCBSP), Ines Papak, otrzymała dofinansowanie z...

Informacja spotkanie Q&A przewody doktorskie i postępowania ws. nadania stopnia doktora

Szanowni Państwo, ze względu na liczne wątpliwości związane z regulacjami odnoszącymi się do przewodów doktorskich i postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz znaczną liczbę zgłaszanych...

Webinarium z cyklu „Mój Doktorat”

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszamy na trzecie webinarium z cyklu „Mój doktorat”.Tym razem prelegentem jest Pani dr Aleksandra Girsztowt z Wydziału Historycznego UG.Webinarium...