DOKTORANTKA INES PAPAK OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE EXCELLENT GRANT

sie 11, 2022 | AKTUALNOŚCI

Doktorantka z grupy Immunologii Nowotworów w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego (MCBSP), Ines Papak, otrzymała dofinansowanie z Programu ExCELLent Grant tworzonego przez Polski Bank Komórek Macierzystych.

Ines uzyskała 4. miejsce w konkurencyjnym programie kierowanym do młodych naukowców. Otrzymała tym samym nagrodę finansową do wykorzystania na udział w wybranej przez siebie konferencji lub szkoleniu.

– Jestem bardzo podekscytowana tą nagrodą, odbieram ją jak docenienie dotychczasowej pracy badawczej. Moim obecnym przedmiotem badań jest przedkliniczny model immunoterapii raka płuc, czyli szeroka i szybko rozwijająca się dziedzina, w której ciągłe uczenie się i doskonalenie umiejętności jest koniecznością – mówi Ines Papak. – Jako młoda badaczka planuję wykorzystać fundusze na udział w konferencji, która pomoże mi poszerzyć moją wiedzę lub na szkolenie zwiększające kompetencje.

Doktorantka UG realizuje obecnie doktorat na temat biologii komórek NK i ich terapeutycznego zastosowania w przeciwnowotworowej terapii komórkowej pod opieką prof. Natalii Marek- Trzonkowskiej w MCBSP.

Program ExCELLent Grant tworzony jest przez Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), największy bank komórek macierzystych w Europie. Konkurs jest skierowany do młodych naukowców, którzy prowadzą zaawansowane badania naukowe w jednej z następujących dziedzin: biologia komórki, medycyna regeneracyjna, terapie komórkowe i genowe.

Obecnie zakończyła się I edycja konkursu, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Nagrodą za zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc był grant w wysokości 100 tys. zł, a nagrodą za zajęcie jednego z kolejnych trzech miejsc było dofinansowanie do udziału w konferencji lub szkoleniu.

Więcej informacji o Konkursie Grantowym ExCELLent: https://excellentgrant.pl/idea-programu/.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

Pozostałe aktualności

KURS MARINE DATA LITERACY DLA STUDENTÓW II STOPNIA I DOKTORANTÓW

W roku akademickim 2022/2023 odbędzie się druga edycja międzyuczelnianego kursu Marine Data Literacy organizowanego w ramach partnerstwa European University of the Seas – SEA-EU. Kurs jest...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszam na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, która odbędzie się w...

Komunikat Biura Rady Doktorantów

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 25.08.2022r. zmienia się adres mailowy do składania wniosków do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG. Wnioski należy składać na adres mailowy Komisji...

Informacja spotkanie Q&A przewody doktorskie i postępowania ws. nadania stopnia doktora

Szanowni Państwo, ze względu na liczne wątpliwości związane z regulacjami odnoszącymi się do przewodów doktorskich i postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz znaczną liczbę zgłaszanych...

Webinarium z cyklu „Mój Doktorat”

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszamy na trzecie webinarium z cyklu „Mój doktorat”.Tym razem prelegentem jest Pani dr Aleksandra Girsztowt z Wydziału Historycznego UG.Webinarium...

Webinarium z Cyklu „Mój doktorat”

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Serdecznie zapraszamy na drugie webinarium z cyklu „Mój doktorat”.Tym razem prelegentem jest Pani dr Agnieszka Ważna z Wydziału Ekonomicznego...