Skip to content

Bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne

lut 16, 2015 | AKTUALNOŚCI, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej serdecznie zaprasza do
udziału w bezpłatnych warsztatach antydyskryminacyjnych.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu “Wirtu@lni-Re@lni”, który odpowiada
na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które
przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Poprzez
realizację szkoły tolerancji, warsztatów uwrażliwiających, Żywej Biblioteki,
wystaw ma na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu mowy nienawiści.

Zaplanowane działania prowadzą do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu
przeciwko aktom dyskryminacji i wskazują możliwości wpływania na zmianę relacji
międzyludzkich.

Uczestnicy Projektu

Osoby zainteresowane przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji, w tym
przede wszystkim: nauczyciele/-ki, przedstawiciele instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych, pracownicy/-ki pedagogiczni, edukatorzy/-ki,
animatorzy/-ki, liderzy/-ki lokalni, rodzice, studenci.

Zapraszamy przede wszystkim osoby spotykające się z mową nienawiści i aktami
dyskryminacji w miejscu pracy i w środowisku lokalnym.

Zaplanowane Działania:

Cykl warsztatów, których tematyka obejmuje <http://m.in/> .:

* psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i
dyskryminacji;
* edukację międzykulturową;
* prawa człowieka;
* Porozumienie bez Przemocy(NVC);
* zjawisko mowy nienawiści i sposoby reagowania na nie;
* sposoby i techniki skutecznej komunikacji.

Warsztaty przygotowują do:

– reagowania na akty dyskryminacji i mowę nienawiści;

– zastosowania praw człowieka w praktyce;

– komunikacji opartej na zrozumieniu i empatii;

– zrozumienia sytuacji grup mniejszościowych i osób dyskryminowanych;

– pracy z osobami dyskryminowanymi i narażonymi na wykluczenie, tj.
osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i
etnicznych, kobiety itd.

– poznania kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych;

– pracy i komunikacji z grupami odmiennymi kulturowo.

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności Uczestnicy/-ki będą mogli wykorzystać do:

– rozwiązywania konfliktów;

– budowania dobrych relacji w pracy zawodowej i życiu osobistym;

– pracy z osobami i na rzecz osób dyskryminowanych, tj. osoby starsze,
niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, kobiety;

– pomocy osobom doświadczającym dyskryminacji.

Czas i miejsce warsztatów:

Warsztaty odbędą się w Gdyni w okresie luty-listopad 2015 roku (częstotliwość
spotkań – średnio 1 raz w miesiącu).

Pierwsze warsztaty na temat zjawiska mowy nienawiści i sposobów reagowania na
nie odbędą się 25 lutego 2015 r. w Gdyni (Gdyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. 3 maja 27/31) w godz. 10.30-14.30. Poprowadzi je Jan
Dąbkowski – koordynator Kampanii bez nienawiści w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: k.blasinska@irse.pl
<mailto:k.blasinska@irse.pl> do 18.02.2015 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:
http://<http://wirtualnirealni.irse.pl/> lub pod numerem telefonu: 570 660 216.

z poważaniem,
Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
ul. Gryfa Pomorskiego 48c/9
87-572 Gdynia

Pozostałe aktualności

Włącz się w działania naukowe CASID

CASID realizuje szereg działań o tematyce naukowej. Organizujemy wykłady z cyklu „Wokół krytyki społecznej” w ramach których wystąpili najbardziej znani naukowcy z zakresu nauk społecznych tacy jak...

Spotkanie dotyczące indywidualnych planów badawczych

Szanowni Państwo, z przyjemnością pragnę zaprosić Państwa na spotkanie, którego tematem będą indywidualne plany badawcze (IPB). Poprawne skonstruowanie IPB jest jednym z kluczowych zadań, które...

Wybory uzupełniające do Rady Doktorantów Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2023-2025

OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej do Rady Doktorantów Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2023-2025 z dnia 18.10.2023 r. Na podstawie § 41 ust. 1 Regulaminu Samorządu...

Informacja dla doktorantów po nowelizacji ustawy POSWiN

Szanowni Doktoranci, Przesyłamy komunikat z Biura Kształcenia UG: Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do...

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w Gdańsku!

​Barwna parada, inspirujące przemówienia – rozpocznijmy wspólnie nowy rok akademicki!30 września, z inicjatywy Uczelni Fahrenheita, pomorskie uczelnie wyższe i władze samorządowe uroczyście...

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Gdańskim

Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Senat Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Gdańskim. Wydarzenie odbędzie się w sali...

Santander funduje nagrody dla studentów i doktorantów UG. Nabór wniosków!

Uniwersytet Gdański kontynuuje owocną współpracę z Santander Bank Polska S.A. W rozpoczynającym się wkrótce roku akademickim 2023/2024 instytucja finansowa ponownie przekaże na nagrody dla studentów...