DOFINANSOWANIE | Dofinansowanie na Szkolenie

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (musi zawierać informacje odnośnie do szkolenia: pełna nazwa organizatora, miejsce, czas szkolenia, typ, itp.);
  • program szkolenia;
  • kosztorys z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1000 zł;
  • potwierdzenie rejestracji na szkolenie;
  • w przypadku wniosku składanego po powrocie ze szkolenia w kraju, potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu;
  • w przypadku szkolenia zagranicznego, kopia wniosku o udzielenie zgody na wyjazd służbowy za granicę, który został rozpatrzony pozytywnie przez bezpośredniego przełożonego, dysponenta środków oraz Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego właściwego do spraw nauki lub współpracy
    z zagranicą.

Brak tych załączników spowoduje nierozpatrzenie wniosku.