DOFINANSOWANIE | Dofinansowanie na Konferencję

Wymagane dokumenty (warunkiem koniecznym jest prezentowanie posteru/referatu):

 • podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie do konferencji: miejsce i data konferencji, typ, polska czy zagraniczna);
 • abstrakt (nawet w przypadku, gdy nie wysyła się abstraktu na konferencję);
 • potwierdzenie przyjęcia abstraktu (może być wydruk z planu konferencji
  z nazwiskiem wnioskodawcy);
 • szczegółowy kosztorys (a w przypadku składania wniosku przed
  wyjazdem – kosztorys wstępny) z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 2000 zł.
 • w przypadku konferencji zagranicznej, kopia wniosku o udzielenie zgody na wyjazd służbowy za granicę, który został rozpatrzony pozytywnie przez bezpośredniego przełożonego, dysponenta środków oraz Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego właściwego do spraw nauki lub współpracy
  z zagranicą.

 Brak tych załączników spowoduje nierozpatrzenie wniosku.