Skip to content
DOFINANSOWANIE | Dofinansowanie na Kwerendę i wyjazdy Badawcze

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie kwerendy: gdzie, kiedy, cel wyjazdu, itp.);
  • kosztorys z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1000 zł;
  • zaświadczenie od promotora/opiekuna naukowego o planowanej kwerendzie;
  • w przypadku wniosku składanego po powrocie z kwerendy krajowej, szczegółowy kosztorys wyjazdu, informacje o efektach przeprowadzenia kwerendy oraz zaświadczenie od opiekuna naukowego albo promotora potwierdzające przeprowadzenie kwerendy;
  • w przypadku kwerendy zagranicznej, kopia wniosku o udzielenie zgody na wyjazd służbowy za granicę, który został rozpatrzony pozytywnie przez bezpośredniego przełożonego, dysponenta środków oraz prorektora Uniwersytetu Gdańskiego właściwego do spraw nauki lub współpracy
    z zagranicą.

Brak tych załączników spowoduje nierozpatrzenie wniosku.