Skip to content
DOFINANSOWANIE | Braki w dokumentacji

W przypadku stwierdzenia braków załączników (brak faktur, faktury wystawione na podmiot inny niż Uniwersytet Gdański, brak biletów, brak potwierdzeń przelewów) Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji w terminie 14 dni. Uzupełniony wniosek jest rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Komisja wzywa do uzupełnienia dokumentacji wyłącznie raz. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych, NIEKOMPLETNY WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE ZOSTAJE ODRZUCONY I NIE MOŻE BYĆ ZŁOŻONY PONOWNIE.