Kontakt

Rada Doktorantów UG:

Przewodniczący RD UG: mgr Piotr Zieliński (Wydział Prawa i Administracji)

piotr.zielinski@ug.edu.pl

Wnioski o dofinansowania prosimy składać u p. Kacpra Wiśniewskiego mailowo na adres : kacper.wisniewski@ug.edu.pl