Kontakt

Rada Doktorantów UG:

Przewodniczący RD UG: mgr Sebastian Barczak(Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych)

Kontakt:
rada.doktorantow@ug.edu.pl

Wnioski o dofinansowania prosimy składać u p. Kacpra Wiśniewskiego mailowo na adres : kacper.wisniewski@ug.edu.pl