DOFINANSOWANIE | Informacje dla składających wnioski

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wszystkie wnioski o dofinansowanie należy składać mailowo do p. Kacpra Wiśniewskiego.

e-mail: kacper.wisniewski@ug.edu.pl

tel. (+58) 523 23 69 

 

WZORY WNIOSKÓW, INSTRUKCJA I NOWY REGULAMIN

Wniosek do KB RD UG dla doktorantów

Wniosek do KB RD UG dla organizacji

Instrukcja dla wnioskodawców do KB RD UG

Nowy Regulamin Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW KRAJOWYCH?

Takie wnioski można składać  także po odbytych wyjazdach. Doktorant składa wniosek o przyznanie dofinansowania nie później niż 7 dni przed dniem wyjazdu, a przypadku ubiegania się o przyznanie dofinansowania po wyjeździe ‒ nie później niż 14 dni od dnia powrotu.

 

KIEDY I GDZIE ROZLICZYĆ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW KRAJOWYCH?

Wszystkie wyjazdy z przyznanym dofinansowaniem należy rozliczać u p. Kacpra Wiśniewskiego 
e-mail: kacper.wisniewski@ug.edu.pl 
tel. (+58) 523 23 69 

Termin złożenia dokumentów potwierdzających wydatki wykazane w kosztorysie (faktury, oryginały biletów, certyfikaty uczestnictwa, potwierdzenia przelewów) to 14 dni od dnia powrotu.

 WAŻNE w przypadku wyjazdów krajowych: Rozliczenie diety może nastąpić tylko, jeżeli jej kwota została określona w kosztorysie, a doktorant uzyskał przed wyjazdem zgodę na wyjazd krajowy w postaci delegacji udzielonej przez dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej albo kierownika studiów w doktoranckich.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO?

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego musi zostać złożony przez doktoranta nie później niż na 7 dni przed tym wyjazdem.

KIEDY I GDZIE ROZLICZYĆ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH?

Dokumenty potwierdzające wydatki wykazane w kosztorysie wstępnym (faktury, oryginały biletów, wydruki biletów lotniczych, certyfikaty uczestnictwa, potwierdzenia przelewów) muszą zostać złożone przez doktoranta w Biurze Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego nie później niż 14 dni od powrotu doktoranta z wyjazdu zagranicznego. Termin rozliczania wniosku jest wpisywany każdorazowo na decyzji o przyznaniu dofinansowania.

 

NA WYJAZDY ZAGRANICZNE (SZKOLENIA, KONFERENCJE) POTRZEBNA JEST ZGODA OD PROREKTORA DS. BADAŃ NAUKOWYCH