Skip to content
SKŁAD

Prezydium RD UG

Przewodniczący: mgr Sebastian Barczak (SDNHiS)
Wiceprzewodniczący: mgr Mateusz Adam Baluk (SDNŚiP)
Sekretarz: 

Skład RD UG

Skład Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego 2023-2025

Prezydium:
Przewodniczący: mgr Sebastian Barczak (SDNHiS)
Wiceprzewodniczący: mgr Mateusz Adam Baluk (SDNŚiP)
Sekretarz: 

Skład RD UG na kadencję 2023-2025

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

mgr Sebastian Barczak

mgr Łukasz Bień

mgr Kacper Gargul

mgr Mateusz Kufliński 

mgr Kamil Olzacki 

mgr Kalina Więcaszek 

mgr Weronika Wójcik 

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

mgr Mateusz Adam Baluk

mgr Tomasz Młynik

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed

mgr Łukasz Arcimowicz
mgr Sara Kędzierska
mgr Marcin Zakrzewski

Wydział Geografii i Oceanografii

 

Wydział Nauk Społecznych

mgr Krzysztof Jasiński

mgr Jarosław Rutkowski

Wydział Historyczny

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Filologiczny

 

Przedstawiciele RD
w Senacie UG

mgr Sebastian Barczak (przewodniczący RD UG)

mgr Łukasz Bień (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych)

Komisje

Senacka Komisja Finansów:

 • mgr Sebastian Barczak (SDNHiS)

Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju:

 • mgr Patrycja Laszuk

Senacka Komisja ds. Nauki:

 • mgr Izabela Perkowska (MSDBIOTECH UG-GUMed)

Senacka Komisja ds. Umiędzynarodowienia:

 • mgr Natalia Lubińska (WH)

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:

 • mgr Karina Bodziach (WOiG)

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

 • mgr Jan Buławski (WPiA)
 • mgr Marta Julia Łapińska (WPiA)
 • mgr Sandra Żukowska (SDNHiS)
 • mgr Martyna Olszewska (SDNHiS)
 • mgr Rafał Gajewski (WOiG)
 • mgr Balbina Tarnowska (WFil)
 • mgr Karina Bodziach (WOiG)
 • mgr Izabela Perkowska (MSDBIOTECH UG-GUMed)
 • mgr Maciej Zieliński (SDNHiS)
 • mgr  Jagoda Kościelniak (WFil)
 • mgr Łukasz Arcimowicz (MSDBIOTECH UG-GUMed)
 • mgr Ilona Bidzan-Bluma (SDNHiS)
 • mgr Alicja Chilińska-Pułkowska (WFil)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

 • mgr Katarzyna Semrau (WNS)
 • mgr Piotr Syczak (WH)
 • mgr Dominik Bień (WNS)
 • mgr Jarosław Rutkowski (WNS)
 • mgr Karina Bogdaniuk-Sierant (WNS)
 • mgr Krzysztof Jasiński (WNS)
 • mgr Aleksandra Koska-Legieć (WPiA)
 • mgr Magdalena Kokot (WFil)
 • mgr Ewa Lubiszewska (WFil)
 • mgr Natalia Lubińska (WH)
 • mgr Sebastian Barczak (SDNHiS)
 • mgr Mateusz Adam Baluk (SDNŚiP)
 • mgr Patrycja Laszuk (SDNŚiP)
 • mgr Tomasz Młynik (SDNŚiP)

Komisja ds. wdrożenia i monitorowania strategii HR EXCELLENCE in Research:

 • mgr Jagoda Kościelniak (WFil)