SKŁAD

Prezydium RD UG

Przewodniczący: mgr Piotr Zieliński (piotr.zielinski@ug.edu.pl)
Wiceprzewodnicząca: mgr Justyna Stiepanow
Sekretarz: mgr Maciej Kosiński
Pełnomocnik przewodniczącego ds. doktorantów z niepełnosprawnościami: mgr Gabriel Janion

Skład RD UG

Skład Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego 2018-2020

Prezydium:
Przewodniczący: mgr Piotr Zieliński (WPiA UG)
Wiceprzewodnicząca: mgr Justyna Stiepanow (WF UG)
Sekretarz: mgr Maciej Kosiński (MWB UG i GUMED)
Pełnomocnik przewodniczącego ds. doktorantów z niepełnosprawnościami: mgr Gabriel Janion (WF UG)

Wydział Nauk Społecznych:
mgr Katarzyna Semrau (WNS UG)

Wydział Filologiczny:
mgr Ewa Lubiszewska (WF UG)
mgr Balbina Tarnowska (WF UG)
mgr Alicja Chilińska-Pułkowska (WF UG)
mgr Magdalena Kokot (WF UG)

Wydział Historyczny:
mgr Piotr Syczak (WH UG)
mgr Natalia Lubińska (WH UG)

Wydział Biologii:
mgr Mateusz Puchalski (WB UG)
mgr Krzysztof Kubiak (WB UG)
mgr Martyna Jankowska-Jarek (WB UG)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMED:
mgr Agata Woźniak (MWB UG i GUMED)

Wydział Chemii:
mgr Krzysztof Bojarski (WCH UG)
mgr Małgorzata Witkowska (WCH UG)

Wydział Oceanografii i Geografii:
mgr Karina Bodziach (WOiG UG)
mgr Urszula Kwasigroch (WOiG UG)

Wydział Prawa i Administracji:
mgr Jan Buławski (WPiA UG)
mgr Joanna Moroz (WPiA UG)
mgr Aleksandra Koska – Legieć (WPiA UG)
mgr Paulina Bielawska-Srock (WPiA UG)

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii (UG-GUMed):
mgr Marta Zimna (MSDB UG-GUMed)
mgr Łukasz Arcimowicz (MSDB UG-GUMed)

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
mgr Zofia Konarzewska (SDNŚiP)

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych:
mgr Maciej Zieliński (SDNHiS)
mgr Noemi Etush (SDNHiS)

*Uczelniany Komisarz Wyborczy Samorządu Doktorantów
mgr Dominik Bień (WNS UG)

*Pełnomocnik Uczelnianego Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów ds. Wyborów w Szkołach Doktorskich:
mgr Piotr Gajewski (SDNHiS)

Przedstawiciele RD
w Senacie UG

mgr Piotr Zieliński (przewodniczący RD UG)
mgr Katarzyna Semarau 

Komisje