Skip to content
SKŁAD

Prezydium RD UG

Przewodniczący: mgr Sebastian Barczak (SDNHiS)
Wiceprzewodnicząca: mgr Magdalena Kokot (WFil)
Sekretarz: mgr Mateusz Adam Baluk (SDNŚiP)

Skład RD UG

Skład Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego 2021-2023

 Prezydium:
Przewodniczący: mgr Sebastian Barczak (SDNHiS)
Wiceprzewodnicząca: mgr Magdalena Kokot (WFil)
Sekretarz: mgr Mateusz Adam Baluk (SDNŚiP)

Skład RD UG na kadencję 2021-2023

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

mgr Sebastian Barczak

mgr Ilona Bidzan-Bluma

mgr Maciej Zieliński

mgr Sandra Żukowska

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

mgr Mateusz Adam Baluk

mgr Zofia Konarzewska

mgr Patrycja Laszuk

mgr Tomasz Młynik

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed

mgr Łukasz Arcimowicz

mgr Izabela Perkowska

Wydział Geografii i Oceanografii

mgr Karina Bodziach

mgr Rafał Gajewski

Wydział Nauk Społecznych

mgr Karina Bogdaniuk-Sierant

mgr Krzysztof Jasiński

mgr Jarosław Rutkowski

mgr Katarzyna Semrau

Wydział Historyczny

mgr Piotr Syczak

mgr Adam Lubocki

mgr Natalia Lubińska

Wydział Prawa i Administracji

mgr Jan Buławski

mgr Marta Łapińska

Wydział Filologiczny

mgr Alicja Chilińska – Pułkowska

mgr Magdalena Kokot

mgr Jagoda Kościelniak

Przedstawiciele RD
w Senacie UG

mgr Sebastian Barczak (przewodniczący RD UG)
mgr Ewa Lubiszewska (Wydział Filologiczny)

Komisje

Senacka Komisja Finansów:

 • mgr Sebastian Barczak (SDNHiS)

Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju:

 • mgr Patrycja Laszuk

Senacka Komisja ds. Nauki:

 • mgr Izabela Perkowska (MSDBIOTECH UG-GUMed)

Senacka Komisja ds. Umiędzynarodowienia:

 • mgr Natalia Lubińska (WH)

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:

 • mgr Karina Bodziach (WOiG)

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

 • mgr Jan Buławski (WPiA)
 • mgr Marta Julia Łapińska (WPiA)
 • mgr Sandra Żukowska (SDNHiS)
 • mgr Martyna Olszewska (SDNHiS)
 • mgr Rafał Gajewski (WOiG)
 • mgr Balbina Tarnowska (WFil)
 • mgr Karina Bodziach (WOiG)
 • mgr Izabela Perkowska (MSDBIOTECH UG-GUMed)
 • mgr Maciej Zieliński (SDNHiS)
 • mgr  Jagoda Kościelniak (WFil)
 • mgr Łukasz Arcimowicz (MSDBIOTECH UG-GUMed)
 • mgr Ilona Bidzan-Bluma (SDNHiS)
 • mgr Alicja Chilińska-Pułkowska (WFil)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

 • mgr Katarzyna Semrau (WNS)
 • mgr Piotr Syczak (WH)
 • mgr Dominik Bień (WNS)
 • mgr Jarosław Rutkowski (WNS)
 • mgr Karina Bogdaniuk-Sierant (WNS)
 • mgr Krzysztof Jasiński (WNS)
 • mgr Aleksandra Koska-Legieć (WPiA)
 • mgr Magdalena Kokot (WFil)
 • mgr Ewa Lubiszewska (WFil)
 • mgr Natalia Lubińska (WH)
 • mgr Sebastian Barczak (SDNHiS)
 • mgr Mateusz Adam Baluk (SDNŚiP)
 • mgr Patrycja Laszuk (SDNŚiP)
 • mgr Tomasz Młynik (SDNŚiP)

Komisja ds. wdrożenia i monitorowania strategii HR EXCELLENCE in Research:

 • mgr Jagoda Kościelniak (WFil)