SKŁAD

Prezydium RD UG

Przewodniczący: mgr Piotr Zieliński (piotr.zielinski@ug.edu.pl)
Wiceprzewodnicząca: mgr Justyna Stiepanow
Sekretarz: mgr Maciej Kosiński
Pełnomocnik przewodniczącego ds. doktorantów z niepełnosprawnościami: mgr Gabriel Janion

Skład RD UG

Skład Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego 2018-2020

Prezydium:
Przewodniczący: mgr Piotr Zieliński (WPiA UG)
Wiceprzewodnicząca: mgr Justyna Stiepanow (WF UG)
Sekretarz: mgr Maciej Kosiński (MWB UG i GUMED)
Pełnomocnik przewodniczącego ds. doktorantów z niepełnosprawnościami: mgr Gabriel Janion (WF UG)

Wydział Nauk Społecznych:
mgr Katarzyna Semrau (WNS UG)

Wydział Filologiczny:
mgr Ewa Lubiszewska (WF UG)
mgr Balbina Tarnowska (WF UG)
mgr Alicja Chilińska-Pułkowska (WF UG)
mgr Magdalena Kokot (WF UG)

Wydział Historyczny:
mgr Piotr Syczak (WH UG)
mgr Natalia Lubińska (WH UG)

Wydział Biologii:
mgr Mateusz Puchalski (WB UG)
mgr Krzysztof Kubiak (WB UG)
mgr Martyna Jankowska-Jarek (WB UG)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMED:
mgr Agata Woźniak (MWB UG i GUMED)

Wydział Chemii:
mgr Krzysztof Bojarski (WCH UG)
mgr Małgorzata Witkowska (WCH UG)

Wydział Oceanografii i Geografii:
mgr Karina Bodziach (WOiG UG)
mgr Urszula Kwasigroch (WOiG UG)

Wydział Prawa i Administracji:
mgr Jan Buławski (WPiA UG)
mgr Joanna Moroz (WPiA UG)
mgr Aleksandra Koska – Legieć (WPiA UG)
mgr Paulina Bielawska-Srock (WPiA UG)

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii (UG-GUMed):
mgr Marta Zimna (MSDB UG-GUMed)
mgr Łukasz Arcimowicz (MSDB UG-GUMed)

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
mgr Zofia Konarzewska (SDNŚiP)

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych:
mgr Maciej Zieliński (SDNHiS)
mgr Noemi Etush (SDNHiS)

*Uczelniany Komisarz Wyborczy Samorządu Doktorantów
mgr Dominik Bień (WNS UG)

*Pełnomocnik Uczelnianego Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów ds. Wyborów w Szkołach Doktorskich:
mgr Piotr Gajewski (SDNHiS)

Przedstawiciele RD
w Senacie UG

mgr Piotr Zieliński (przewodniczący RD UG)
mgr Katarzyna Semarau 

Komisje

KOMISJA ORGANIZACJI I ROZWOJU 

mgr Maciej Zieliński

KOMISJA DS. NAUKI

mgr Maciej Zieliński 

KOMISJA DS. FINANSÓW

mgr Piotr Zieliński

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

mgr Ewa Lubiszewska

KOMISJA DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA

mgr Natalia Lubińska

KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

mgr Paulina Bielawska-Srock

KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW DOKTORANTÓW

mgr Maciej Kosiński;
mgr Piotr Zieliński;
mgr Maciej Zieliński;
mgr Marta Łapińska;
mgr Aleksandra Koska- Legieć;
mgr Marta Zimna;
mgr Agnieszka Szczerba;
mgr Katarzyna Semrau;
mgr Ewa Lubiszewska;
mgr Piotr Syczak;
mgr Justyna Stiepanow;
mgr Natalia Lubińska;
mgr Aurelia Schweda;
 mgr Karolina Gackowska