DOFINANSOWANIE | Terminy posiedzenia Komisji Budżetowej

Terminy posiedzeń Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG :

– 24 lutego,
– 31 marca,
– 28 kwietnia,
– 26 maja,
– 30 czerwca.