DOFINANSOWANIE | Wniosek o dofinansowanie do Komisji Budżetowej RD UG

Wzór wniosku, z którego można skorzystać. Ułatwi to zadanie Komisji Budżetowej RD UG, co w efekcie przeniesie się na satysfakcję aplikującego o środki doktoranta.

Wniosek do KB RD UG dla doktorantów