Skip to content

Posiedzenie KB w marcu

Marcowe posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG odbędzie się w czwartek, 13 III 2014. Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektor ds. Kształcenia do 13 III 2014 do godziny 14.

Decyzje styczniowego posiedzenia KB

Od poniedziałku, 27 I 2014 można się dowiadywać w sekretariacie Prorektor ds. Kształcenia o decyzjach styczniowego posiedzenia Komisji Budżetowej. Następne zebranie KB zaplanowane jest na przełom lutego i marca.

Posiedzenie KB w styczniu

Styczniowe posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG odbędzie się w środę, 22 I 2014. Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektor ds. Kształcenia do 22 I 2014 do godziny 14.