Skip to content

Przyroda – Las – Technologia

Samorząd Doktorantów Wydziału Leśnego ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2014 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Konferencja jest...

Venture Day

Zapraszamy serdecznie na konferencję Venture Day  mającą na celu wsparcie  współpracy naukowców z biznesem. II edycja konferencji Venture Day odbędzie się 20 listopada 2014 roku  w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym. Venture Day jest częścią...

Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików

W imieniu członków Wydziałowej Rady Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy doktorantów i studentów kierunków studiów korespondujących z szeroko pojętą tematyką fizyki lub chemii na ​​III ogólnopolską konferencję...

Produkt regionalny i kultura ludowa największym skarbem każdej wsi

Fundacja ALUMNO, przy współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Akademią Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na międzynarodową konferencję pt. Produkt regionalny i kultura ludowa największym skarbem...

IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

Grupa Naukowa Pro Futuro oraz organizatorzy Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych mają zaszczyt zaprosić na kolejną edycję corocznej imprezy naukowej dla adresowanej do doktorantów i młodych pracowników nauki. Patronat nad międzynarodową IX Krakowską Konferencją...

Porozmawiajmy o gatunkach. Gatunek w języku, literaturze i sztuce

Sekcja Polonistyczna Koła Naukowego Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczyt zaprosić na bezpłatną, ogólnopolską, doktorancką konferencję „Porozmawiajmy o gatunkach. Gatunek w języku, literaturze i sztuce”, która odbędzie się 12 czerwca...

Media – Codzienność – Edukacja

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Koło Naukowe Dydaktyków serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową MEDIA – CODZIENNOŚĆ- EDUKACJA, która odbędzie się 30 września...

Reformy ustrojowe w Polsce. 1989-1998

Katedra Nauki Administracji KUL, Fundacja Centrum Badań ADR ,,Prawo i Gospodarka”,  Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Reformy...

Zjawiska Międzyfazowe w teorii i praktyce

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w IX Szkole Letniej dla Doktorantów “Zjawiska Międzyfazowe w teorii i praktyce”, która odbędzie się w Sudomie w dniach 22-27 VI 2014. . Szkoła letnia adresowana jest do doktorantów i pracowników...

Miasto dla ludzi

Informujemy o zbliżającej się Konferencji Naukowej Doktorantów „MIASTO DLA LUDZI”. Odbędzie się ona w dniach 30-31 maja 2014r. we Wrocławiu, w budynkach kampusu akademickiego Politechniki Wrocławskiej (C-13, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25). Organizatorzy –...

Na Pograniczu Chemii i Biologii

Zapraszamy do udziału w XII Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”. W tym roku,  odbędzie się ono w pięknie położonym Karpaczu (Sudety Zachodnie, woj. dolnośląskie) w ośrodku konferencyjno – wypoczynkowym Sandra Spa. W Seminarium zachęcamy do...

Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej

Zapraszamy do udziału w VI Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie “Młodzi KES”. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostanie zagadnieniu: “Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii...