Skip to content

Komunikat do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie w sprawie możliwości przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej w związku z sytuacją pandemiczną

lut 16, 2023 | AKTUALNOŚCI

Poniższy komunikat stanowi owoc starań Krajowej Reprezentacji Doktorantów, której członkiem ścisłego zarządu jest mgr Sebastian Barczak, przewodniczący Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Treść Komunikatu:

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów napływają sygnały ze środowiska doktoranckiego dotyczące opóźnień w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, wynikające z utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19.

Ministerstwo podkreśla, że kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Termin złożenia rozprawy – określony w indywidualnym planie badawczym – może zostać przedłużony maksymalnie o 2 lata, na zasadach określonych w regulaminie szkoły doktorskiej. Decyzja w sprawie należy do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie i powinna zostać podjęta w trybie ustalonym w regulaminie.

Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że istnieje możliwość uwzględnienia wyżej wskazanej okoliczności przy rozpatrywaniu umotywowanych wniosków doktorantów o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej, także w przypadku, gdy w treści regulaminu szkoły doktorskiej nie zawarto bezpośredniego odniesienia do sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Doktoranci, w stosunku do których zostanie podjęta decyzja o przedłużeniu terminu złożenia rozprawy doktorskiej, będą nadal wliczani do składnika doktoranckiego subwencji. Podmioty prowadzące szkoły doktorskie – w zależności od własnej sytuacji finansowej – mogą przyznać tej grupie doktorantów, którzy przekroczyli łączny okres 4 lat otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich, środki na przygotowanie rozprawy doktorskiej, niebędące stypendium doktoranckim.

Cały komunikat dostępny tutaj

Pozostałe aktualności

Włącz się w działania naukowe CASID

CASID realizuje szereg działań o tematyce naukowej. Organizujemy wykłady z cyklu „Wokół krytyki społecznej” w ramach których wystąpili najbardziej znani naukowcy z zakresu nauk społecznych tacy jak...

Spotkanie dotyczące indywidualnych planów badawczych

Szanowni Państwo, z przyjemnością pragnę zaprosić Państwa na spotkanie, którego tematem będą indywidualne plany badawcze (IPB). Poprawne skonstruowanie IPB jest jednym z kluczowych zadań, które...

Wybory uzupełniające do Rady Doktorantów Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2023-2025

OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej do Rady Doktorantów Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2023-2025 z dnia 18.10.2023 r. Na podstawie § 41 ust. 1 Regulaminu Samorządu...

Informacja dla doktorantów po nowelizacji ustawy POSWiN

Szanowni Doktoranci, Przesyłamy komunikat z Biura Kształcenia UG: Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do...

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w Gdańsku!

​Barwna parada, inspirujące przemówienia – rozpocznijmy wspólnie nowy rok akademicki!30 września, z inicjatywy Uczelni Fahrenheita, pomorskie uczelnie wyższe i władze samorządowe uroczyście...

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Gdańskim

Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Senat Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Gdańskim. Wydarzenie odbędzie się w sali...

Santander funduje nagrody dla studentów i doktorantów UG. Nabór wniosków!

Uniwersytet Gdański kontynuuje owocną współpracę z Santander Bank Polska S.A. W rozpoczynającym się wkrótce roku akademickim 2023/2024 instytucja finansowa ponownie przekaże na nagrody dla studentów...